US aaa United States

มอเตอร์ไซค์หนึ่งเดียวที่อยู่เหนือทุกสิ่ง

Harley-Davidson of Bangkok, จ้าวแห่งการคัสตอมปี 2018 ของคุณ. ถนนไม่ได้สิ้นสุดที่นี่ ความท้าทายครั้งต่อไปเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2019

เริ่มการขับขี่สไตล์คัสตอมในแบบของคุณได้แล้ว

เลือกจากรถ Dark Custom 3 รุ่น เพื่อสร้างสรรค์ที่สุดแห่งการขับขี่ของคุณ

การบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ

สร้างสรรค์มอเตอร์ไซค์คัสตอมของคุณด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งมากมายของเรา

#CUSTOMKINGS ก่อนหน้านี้

ขอคารวะผู้ครองตำแหน่ง CUSTOM KINGS และเหล่าผู้เข้าแข่งขัน

โหวต
กรอกรายละเอียดของคุณเพื่อเสร็จสิ้นการโหวต

* แสดงถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องมี
 • *
 • *
 • *
 • *

  USA (United States of America)

 • ฉันต้องการให้ผู้จำหน่ายติดต่อเพื่ออธิบายและแนะนำเกี่ยวกับการคัสตอมรถ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์การตกแต่ง

 • ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะรับอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HARLEY-DAVIDSON® เป็นระยะ

 • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวที่แนบมารวมทั้งประสงค์ที่จะรับการติดต่อ

  ข้าพเข้ายินยอมให้ Harley-Davidson Europe Ltd ทำการรวบรวม ประมวลผล และใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ และให้ทำการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Harley-Davidson ในประเทศของข้าพเจ้าและบริษัทต่าง ๆ ของ&กลุ่ม Harley-Davidson ทั่วโลก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า: HARLEY-DAVIDSON) โดยที่อาจรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อทำการโฆษณาเป็นครั้งคราวโดย HARLEY-DAVIDSON หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในการให้เช่า ขาย และทำการตลาดให้กับมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson, ชิ้นส่วน, อุปกรณ์เสริม, สินค้าและบริการอื่น ๆ  ซึ่งจำหน่ายโดย HARLEY-DAVIDSON ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ได้รับสิทธิ์ และสำหรับการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นและการวิจัยตลาดที่ดำเนินการโดยองค์กรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อตกลงนี้สามารถถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา สำหรับการเพิกถอนหรือการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ HARLEY-DAVIDSON ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถติดต่อบริษัท HARLEY-DAVIDSON ในพื้นที่ ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนของ "ฉันติดต่อ Harley-Davidson อย่างไร" ซึ่งอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัว ของ Harley-Davidson

  รวมไปถึง Harley-Davidson Inc., H-D U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc, Harley-Davidson Motor Company Operations Inc, Harley-Davidson Dealer Systems Inc. , Harley-Davidson Holding Co. Inc และ Harley-Davidson Financial Services Inc ซึ่งทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งองค์กรของ Harley-Davidson ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในประเทศของข้าพเจ้า (ดูรายละเอียดในส่วนของฉันติดต่อ Harley-Davidson อย่างไร ซึ่งอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัว ของ Harley-Davidson ) ระดับการป้องกันข้อมูลในประเทศของข้าพเจ้าไม่อาจเทียบเท่ากับมาตรฐาน EU Harley Davidson ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถ่ายโอนจาก EU ไปยังสหรัฐอเมริกาจะได้รับการดำรงไว้ตามมาตรฐาน EU

 • โหวตเลยตอนนี้

แชร์มอเตอร์ไซค์คันนี้

ขอบคุณที่ทำการโหวต bikename

โปรดอย่าลืม รถแต่ละคันจะได้รับหนึ่งคะแนนเท่านั้น แต่คุณสามารถโหวตได้หลายครั้ง ช่วยกันแชร์รถที่คุณชื่นชอบเพื่อคว้าชัยชนะ